HR EN

Play Your Airport Challenge
in Zagreb 2024

REGISTER HERE

Zaštitni pregled

Trebam li nositi sa sobom liječničku dokumentaciju ukoliko sam imao/la određenu operaciju te mi je umetnuta metalna pločica i vijci?
Preporuka  osoblja koje obavlja zaštitni pregled putnika i ručne prtljage je nošenje liječničke dokumentacije. U Zračnoj luci Franjo Tuđman nećete imati problema pri prolasku kroz detektor (body-check) ali bi Vam ona mogla poslužiti na ostalim zračnim lukama, te ukoliko Vaše putovanje uključuje više destinacija.  
Mogu li trudnice proći kroz detektor za zaštitni pregled?
Metal detektorska vrata kao i sva ostala oprema koja se koristi pri zaštitnom pregledu je bezopasna za zdravlje trudnica.