HR EN

Zaštitni pregled

Trebam li nositi sa sobom liječničku dokumentaciju ukoliko sam imao/la određenu operaciju te mi je umetnuta metalna pločica i vijci?
Preporuka  osoblja koje obavlja zaštitni pregled putnika i ručne prtljage je nošenje liječničke dokumentacije. U Zračnoj luci Franjo Tuđman nećete imati problema pri prolasku kroz detektor (body-check) ali bi Vam ona mogla poslužiti na ostalim zračnim lukama, te ukoliko Vaše putovanje uključuje više destinacija.  
Da li su detektori za zaštitni pregled štetni za trudnice?
Metal detektorska vrata kao i sva ostala oprema koja se koristi pri zaštitnom pregledu je bezopasna za zdravlje trudnica.