HR EN

Turistički autobusi i kamp vozila

Parking za turističke autobuse i kampere

Turistički autobusi 

20 parking pozicija za autobuse.
 
Naknade za povremene korisnike

  Uvjeti korištenja
 
Kategorije (vrijeme zadržavanja) Cijene u HRK
U cijene je uključen PDV
Cijene u €
Zadržavanje do 29 minuta Gratis Gratis
Zadržavanje od 30 minuta do 3 sata 70 HRK 9,29 €
Zadržavanje od 3 sata do 24 sata (Dnevna parkirna karta*) 150 HRK 19,91 €
 
* Dnevna parkirna karta naplaćuje se i za svaki sljedeći započeti period nakon isteka prethodnih 24 sata (s time da se prvi period od 24 sata računa od ulaska na parkiralište)
 

Kamp vozila

Kamp vozila moguće je parkirati isključivo u sklopu parkirališta za Turističke autobuse. Parking za kamp vozila se naplaćuje sukladno cjeniku Parking za putnike i posjetitelje te vezanim Uvjetima korištenja.