HR EN

Turistički autobusi i kamp vozila

Parking za turističke autobuse i kampere

Parkiralište za Turističke autobuse i kamp vozila

20 parking pozicija za autobuse.
 
Naknade za povremene korisnike

  Uvjeti korištenja
 
Kategorije (vrijeme zadržavanja) Cijene u EUR uključivo PDV Cijene u HRK uključivo PDV
do 29 minuta Besplatno Besplatno
od 30 minuta do 3 sata 10,50 €   79,11 HRK 
Zadržavanje od 3 sata do 24 sata (Dnevna parkirna karta*) 22,00 €   165,76 HRK 

Cijena izgubljene karte 120 EUR/904,14 HRK

 
* Dnevna parkirna karta naplaćuje se i za svaki sljedeći započeti period nakon isteka prethodnih 24 sata (s time da se prvi period od 24 sata računa od ulaska na parkiralište)
 

Kamp vozila

Kamp vozila moguće je parkirati isključivo u sklopu parkirališta za Turističke autobuse. Parking za kamp vozila se naplaćuje sukladno cjeniku Parking za putnike i posjetitelje te vezanim Uvjetima korištenja.