HR EN

Kiss & Fly zona

Kiss & Fly zona omogućuje vozilima direktan prilaz Domaćim i Međunarodnim odlascima na drugom katu putničkog terminala uz kratkotrajno zadržavanje
Kiss & Fly zona omogućuje vozilima direktan prilaz Domaćim i Međunarodnim odlascima na drugom katu putničkog terminala uz kratkotrajno zadržavanje.

Potrebno je samo slijediti znakove koji upućuju na zonu Odlazaka. Po ulasku u prostor Zračne luke Franjo Tuđman, prometni znakovi uputit će vas na smjer u kojem se nalazi putnički terminal. Mapa putničkog terminala dostupna je ovdje.

 

Cjenik parkinga - Kiss & Fly zona

  Uvjeti korištenja
 
Kategorije (vrijeme boravka) Cijene u EUR uključivo PDV Cijene u HRK uključivo PDV
do 10 minuta (1)

Besplatno
Jedan ulazak unutar 60 min

Besplatno
Jedan ulazak unutar 60 min
do 29 minuta (1)  3,50 €  26, 37 HRK
do 59 minuta  8,00 €  60,28 HRK
nakon 60 minuta Naplata naknade za
prekoračenje dopuštenog
vremena parkiranja u
iznosu od 22 €  vozilo se
uklanja o trošku vlasnika
sukladno odredbama
korištenja parkirališta i zone 
kratkotrajnog zaustavljanja Zračne
luke Franjo Tuđman
Naplata naknade za
prekoračenje dopuštenog
vremena parkiranja u
iznosu od 165,76 HRK  vozilo se
uklanja o trošku vlasnika
​sukladno odredbama
korištenja parkirališta i zone 
kratkotrajnog zaustavljanja Zračne
luke Franjo Tuđman

* U cijene je uključen PDV.
 (1) Autobusi - dozvoljeno vrijeme zadržavanja je do 29 minuta, nakon toga korištenje parkinga biti će obračunato prema cjeniku od vremena ulaza na parkiralište.

Napomena:
  • Korisnik može napustiti parkiralište bez verifikacije parking kartice na automatu unutar vremena korištenja 10 min besplatnog parkinga
  • Besplatne minute se ne zbrajaju.
  • Uvjet za ostvarivanje prava na ponovnih besplatnih 10 minuta odnosno 29 minuta je istek 60 minuta od prvog izlaza iz Kiss & Fly Zone u kojemu su iskorištene besplatne minute zaustavljanja.
  • Nakon prekoračenja 10 min besplatnog parkinga, korištenje parkinga biti će obračunato prema cjeniku od točnog vremena ulaza na parkiralište, uključujući 10 min
  • Naplata parkiranja obavljati će se po cijeni važećoj na dan izlaska.
  • Dnevne karte nisu u opticaju.
  • Navedene cijene su redovne cijene, iste ne uključuju promotivne cijene.
  • Nakon uplate imate 10 minuta za napuštanje parkirališta
  • Putnički terminal je dostupan osobama s posebnim potrebama. Kako bismo Vam bili u mogućnosti pružiti traženu uslugu potrebno je da prilikom rezervacije putničke karte naglasite, odnosno zatražite PRM uslugu koja Vam je potrebna u Zračnoj luci Franjo Tuđman. Potrebnu pomoć najaviti minimalno 48 sati prije dolaska u zračnu luku.
 
R1

R-1 račun je moguće dobiti odmah, ako plaćate na blagajni za parking u putničkoj zgradi uz predočenje karte s ulaska na parking.
Naknadno izdavanje R1 računa nije moguće.

Dodatne informacije:
Email: commercial@zag.aero