HR EN

Play Your Airport Challenge
in Zagreb 2024

REGISTER HERE

Prijava nepravilnosti i neetičnog ponašanja

Uočene nepravilnosti i neetična postupanja moguće je prijaviti putem sljedećih kanala:
  1. Prijava nepravilnosti sukladno Etičkom kodeksu
Svi dionici mogu podnijeti pritužbu na neetično postupanje u vezi s poslovnim aktivnostima Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. temeljem Etičkog kodeksa.
Prijavu je moguće podnijeti na sljedeći način:
  • Poštom ili izravnom dostavom na adresu: Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., Ulica Rudolfa Fizira 1, 10 410, Velika Gorica - s napomenom ''Za Povjerenika za Etiku'' uz naznaku “ne otvaraj”
  • elektroničkom poštom na e-mail: eticki.povjerenik@zag.aero  
 
  1.  Prijava nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
U skladu s Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. uspostavila je sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovala Povjerljivu osobu i zamjenika.
Prijavu nepravilnosti moguće je podnijeti na sljedeći način:
  • poštom ili izravnom dostavom na adresu: Međunarodna zračna luka ZAgreb d.d., Ulica Rudolfa Fizira 1, 10 410, Velika Gorica - s napomenom: "Za Povjerljivu osobu" uz naznaku "ne otvaraj"
  • poštom ili izravnom dostavom na adresu: povjerljiva.osoba@zag.aero
  • usmenim putem sukladno Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika