HR EN

Play Your Airport Challenge
in Zagreb 2024

REGISTER HERE

Opasna roba

Predmeti/tvari klasificirani kao opasna roba, u zračnom prometu prevoze se prema posebnim međunarodnim propisima (Tehničkim instrukcijama za siguran prijevoz opasnih roba zrakom ICAO Doc. 9284AN/905) kojima su propisani određeni izuzetci od zabrane prijevoza u ručnoj i/ili predanoj prtljazi.

Iz sigurnosnih razloga opasne tvari ili predmeti su zabranjeni za prijevoz u prtljazi ili je zabranjeno nositi ih na sebi ili sa sobom. Međutim, međunarodni propisi pod određenim uvjetima dopuštaju putnicima nositi opasne predmete ili tvari bilo u ručnoj prtljazi, predanoj prtljazi ili na sebi osobno. Putnici bi trebali biti svjesni da pojedini zračni prijevoznici imaju pravo odbiti prijevoz određenih opasnih tvari ili predmeta, a dodatna ograničenja pojedinih država (ovisno o destinaciji) mogu ograničiti ili zabraniti prijevoz određenih opasnih tvari ili predmeta u interesu sigurnosti zračnog prometa. 

Informacije koje su objavljene o prijevozu opasnih roba u putničkom prometu su preuzete iz važećeg izdanja Propisa o opasnim robama (IATA Dangerous Goods Regulations) Međunarodne udruge zračnih prijevoznika (IATA - International Air Transport Association):

Za više pojedinosti o prijevozu opasnih roba upućujemo Vas da se obratite vašem zračnom prijevozniku najkasnije 24h prije putovanja.

Zračni prijevoznik ima pravo ne prihvatiti određene predmete na prijevoz.

Detaljniji opis Opasne robe koju nose putnici ili posada zrakoplova možete naći na poveznici od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

https://www.ccaa.hr/putnici-76185

Za sve dodatne upite, upućujemo vas da izravno kontaktirajte zrakoplovnog prijevoznika sa kojim je putovanje planirano ili agenta kod kojeg ste kupili zrakoplovnu kartu.