HR EN

Kućni ljubimci

Što trebam napraviti ukoliko na putovanje želim povesti svog kućnog ljubimca?
Upućujemo Vas da izravno kontaktirate zrakoplovnu kompaniju sa kojom želite putovati. Tamo ćete dobiti sve potrebne informacije kako bi se pripremili na put sa Vašim kućnim ljubimcem.