HR EN

Rezervacije, upiti, cijene i ugovori

Za  cijene VIP usluga, ponude ili ugovore pošaljite upit Sektoru komercijale i marketinga MZLZ-a.

Tijekom standardnog radnog vremena (ponedjeljak-petak od 08.00 do 15.00 sati po lokalnom vremenu u Zagrebu):
E-pošta: VIPServices@zag.aero

Izvan navedenog standardnog radnog vremena, kao i vikendom i praznicima, upiti se prosljeđuju:
E-pošta: koordinatori@zag.aero, cc za VIPServices@zag.aero

Za rezervacije navedite ime putnika, broj leta, datum i podatke za fakturu (naziv tvrtke, adresa, OIB ili međunarodni PDV broj te podatke o ključnoj osobi za kontakt – telefon/e-pošta).

Kod rezervacija molimo slijediti Opće uvjete korištenja VIP usluga
Opći uvjeti korištenja VIP usluga-Institucije dostupni su na upit.