HR EN

Pušenje u zračnoj luci

Zona novog putničkog terminala je zona zabranjena za pušenje.

Pušenje je dozvoljeno isključivo u sklopu posebnih zona za pušenje putničkog terminala, u kabinama za pušenje koje se nalaze na drugom katu putničkog terminala, zona međunarodnih i domaćih odlazaka.

Elektronske cigarete: putnicima nije dozvoljeno korištenje elektronskih cigareta u sklopu novog putničkog terminala, već isključivo u kabini za pušenje. Ukoliko planirate na put ponijeti elektronske cigarete, ljubazno Vas molimo da prethodno provjerite moguća ograničenja koja je za taj vid proizvoda predvidio zrakoplovni prijevoznik s kojim planirate Vaše putovanje.