HR EN

Kapelica za molitvu

Prostor za molitvu u zračnoj luci
Kapelica za molitvu poziva ljude iz cijelog svijeta da mole u tišini. 

Točne lokacije pogledajte na Mapi terminala.