HR EN

Dezinfekcijske mjere u ZAG putničkom terminalu

Kako bi se zadovoljili visoki higijenski zahtjevi vezani uz COVID-19, operator aerodroma povećao je broj čišćenja dezinfektantom na bazi natrij-hipoklorita koji je pogodan za dezinfekciju ne-zdravstvenih ustanova (prema Europskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti.) Nadalje, profesionalna dezinfekcija ugovorena je za izvanredne situacije putnika sa sumnjom na COVID-19 u terminalu.

Čišćenje svakog sata:
 • toaleti  - uključujući kvake i tipke za puštanje vode na wc kotliću


Nakon vršnog sata i minimalno 4 puta dnevno čišćenje:

 • kvaka na terminalu
 • rukohvata
 • dizala
 • držača i stolova s valjcima na zaštitnom pregledu
 • tepiha na točkama zaštitnog pregleda – usisavanje
 • pultova i stolica koje koriste putnici nakon zaštitnog pregleda
 • šaltera Informacija
 • svih podova i stepeništa
 • klupa na izlazima

 

Nakon svakog vršnog sata čiste se: 

 • šalteri za registraciju
 • šalteri za provjeru ukrcajnih karata
 • stol Sanitarne inspekcije
 • kućice Policije – vanjske površine koje su u kontaktu s putnicima
 • nakon svakog ukrcavanja čiste se šalteri na izlazima
 • šalter Carine

 

Svaka četiri sata:
 • kabine za pušenje 

 

Nakon svakog ukrcavanja i iskrcavanja kad je moguće, ili nakon niza ukrcavanja i iskrcavanja na istom izlazu tijekom vršnih sati čistiti se moraju:

 • na izlazima šalteri za ukrcavanje
 • rukohvati pokretnog dijela avio-mosta
 • rukohvati fiksnog dijela avio-mosta
 • evakuacijske stepenice – rukohvati (kad se koriste) fiksnog dijela avio-mosta

 

Nakon svakog vršnog sata i nakon svakog recikliranja, čišćenje kolica parkiranih na dodijeljenim mjestima za njihovo parkiranje:
 • rukohvati na kolicima za putničku prtljagu
 • dječja kolica 

Nakon svakog korištenja čišćenje:
 • invalidskih kolica
 • posuda za prtljagu na točkama zaštitnog pregleda


Nakon svakog leta čišćenje :
 • Self-check-in-a

Čišćenje jednom tijekom noći:
 • Rent-a-car
 
Profesionalna dezinfekcija organizira se u terminalu u slučaju putnika pod sumnjom da ima COVID-19. Dezinfekcija se obavlja djelomično na putničkom toku ili cijelog terminala, a obavlja je ovlaštena tvrtka s kojom se sklopio ugovor. 

Profesionalna dezinfekcija obavezna je za područje pod karantenom i vozilo aerodromskog saniteta nakon odlaska putnika pod sumnjom COVID-19. 

Specijalne kante za medicinski otpad osigurane su u uredima terminala i na putničkom toku za odlaganje osobne zaštitne opreme .