HR EN

Turistički autobusi, shuttle i kamp vozila

Parking za turističke autobuse i kampere

Turistički autobusi i Shuttle

20 parking pozicija za autobuse ili shuttle.
 
Naknade za povremene korisnike

  Uvjeti korištenja
 
Kategorije (vrijeme zadržavanja) Cijene u HRK
U cijene je uključen PDV
do 30 minuta Gratis
od 30 minuta do 3 sata 70 HRK
do 24 sata 150 HRK
 
 

Kamp vozila

Kamp vozila moguće je parkirati isključivo u sklopu parkirališta za Turističke autobuse i shuttle prijevoz. Parking za kamp vozila se naplaćuje sukladno cjeniku Parking za putnike i posjetitelje te vezanim Uvjetima korištenja.