Moderna organizacija i management

Izgradnjom najmodernije infrastrukture i tehnologija, a u okviru Master plana, Međunarodna zračna luka...

Principi kvalitete

Organizacija orijentirana na kupce Vođenje uvažavanjem svih zainteresiranih strana Uključivanje zaposlenika Procesni...

Dutyfreeshop
Atena Barcelona
Norwegian
KLM
BA
Air Serbia