HR EN

Zemaljske usluge GH

Trebate informacije vezano uz prihvat i otpremu? 

Prihvat i otprema putnika i prtljage

Tvrtka Havas zemaljske usluge d.o.o pruža usluge u prihvatu i otpremi putnika i prtljage prema specifičnim zahtjevima zrakoplovnog prijevoznika. Raspon usluga je od registracije putnika do ulaska putnika u zrakoplov.

Usluge:
 • registracija putnika i njegove prtljage
 • izdavanje i klasifikacija putnih dokumenata
 • usluga izdavanja obavijesti putnicima
 • domaći i međunarodni tranzit
 • 100% snimanje i potvrđivanje prtljage
 • prijevoz putnika iz/u zrakoplov
 • ukrcavanje
 • traganje za izgubljenom prtljagom
 • putničke informacije, informacije o letovima
 • osoblje za vođenje
 • pomoć u vođenju djece bez pratnje i osoba s posebnim potrebama
 • sigurnosna kontrola
 
Objekti/sadržaji i oprema:
 • putnički terminal i tranzit (šalteri za registraciju transfernih putnika)
 • šalteri za registraciju putnika i prtljage
 • CUTE platforma s različitim DCS sustavima
 • Röentgen sustav za kontrolu prtljage
 • vage
 • kolica za prtljagu
 • izlazi
 • autobusi za prijevoz putnika na/sa zrakoplov(a)
 • čekaonica poslovne klase
 • vozilo za prijevoz osoba s posebnim potrebama iz/u zrakoplov (liftmobil)
 
 

Prihvat i otprema zrakoplova

U mogućnosti smo pružiti prihvat i otpremu za sve tipove zrakoplova.

Usluge:
 • prihvat i otprema putničkih, mješovitih i cargo zrakoplova
 • prihvat i otprema zrakoplova za kontejnerski i komadni teret
 • osiguravanje od nekontroliranog kretanja
 • označavanje safety clearance zone zrakoplova
 • postavljanje traka za usmjeravanje putnika
 • dovoženje i odvoženje putničkih stepenica za ukrcaj/iskrcaj putnika
 • dovoz prtljage i utovar/istovar prtljage i transport do mjesta za izdavanje
 • dovoz i utovar robe i pošte / istovar i odvoženje robe i pošte do robnih skladišta
 • opskrba električnom energijom
 • grijanje/hlađenje/provjetravanje putničke kabine zrakoplova
 • zračno startanje motora zrakoplova
 • utakanje pitke vode u spremnik zrakoplova
 • servisiranje toaleta zrakoplova (pražnjenje spremnika za tekući otpad i dolijevanje tekućine za ispiranje i dezinfekciju)
 • odleđivanje i zaštita od zaleđivanja letnih površina zrakoplova
 • odstranjivanje ledenih naslaga sa fenskih lopatica motora ili propelera toplim zrakom
 • izguravanje i vuča zrakoplova

Usluga čišćenja:
 • pilotske i putničke kabine

Objekti/sadržaji i oprema:
 • garaža za dio opreme
 • LD (lower deck) utovarivači-transporteri 3,5 t za palete i kontejnere
 • MD (main deck) utovarivači 7 do 20 t za palete i kontejnere
 • transportne trake 7,5 i 9,0 m za utovar komadnog tereta
 • LD okretna kontejnerska kolica
 • kolica za palete i kontejnere 10 ft i 20 ft
 • kolica za transport komadnog tereta
 • putničke stepenice do visine praga 5,60 m (MD)
 • elektroagregati 90 do 140 KVA
 • zračni starter
 • klimatizeri putničke kabine zrakoplova
 • uređaji za utakanje pitke vode na zrakoplove
 • uređaji za pražnjenje spremnika za tekući otpad i dolijevanje tekućine za dezinfekciju
 • fiksni spremnici i instalacija za čuvanje, grijanje i rukovanje fluidima za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja zrakoplova (de/anti icing stanica)
 • vozila za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja zrakoplova
 • grijač zraka
 • traktor, rude i adapteri za izguravanje i vuču zrakoplova
 • traktor za izguravanje zrakoplova bez rude

Odlukom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 13. lipnja 2018. godine ograničen je broj pružatelja zemaljskih usluga u Zračnoj luci Franjo Tuđman na dva (2), za rukovanje prtljagom i rukovanje na stajanci (rukovanje rampom), te je odlukom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 1. srpnja 2019. godine ograničenje iz Odluke od 13. lipnja 2018. godine prestalo vrijediti u odnosu na prijevoz, utovar u zrakoplov, odnosno istovar iz zrakoplova hrane i pića.
Više....
Odluka - prestanak ograničenja - GH usluge