HR EN

Play Your Airport Challenge
in Zagreb 2024

REGISTER HERE

Zahtjevi za kretanje u zračnoj luci

Trebate ispuniti zahtjeve za kretanje vozila i osoba u zračnoj luci?
Na temelju Dodatka o identifikacijskim iskaznicama sve fizičke osobe koje se kreću u KZZOP zračne luke mogu biti u pratnji ili bez pratnje službenih osoba te se sukladno tome dijele na nepraćene i praćene osobe.


Nepraćene osobe

su sve osobe koje se zbog obavljanja poslova kreću i zadržavaju u KZZOP zračne luke, bez pratnje službenih osoba te koje imaju važeću identifikacijsku iskaznicu sa statusom nepraćene osobe i koje identifikacijsku iskaznicu smiju koristiti isključivo u svrhu obavljanja poslova. Nositelji ovakvih iskaznica ovlašteni su za praćenje u KZZOP (pratitelji). 
 

Praćene osobe

su sve osobe koje privremeno obavljaju poslove ili se privremeno zadržavaju u KZZOP zračne luke s ograničenim kretanjem. Praćena osoba se kreće po KZZOP nakon obavljenog zaštitnog pregleda, isključivo uz pratnju osobe koja ima status nepraćene osobe i važeću identifikacijsku iskaznicu (pratitelj), dok nepraćena osoba (pratitelj) preuzima odgovornost za boravak posjetitelja u KZZOP zračne luke do trenutka dok posjetitelj ne izađe iz tog područja.    

 
VAŽNO!

Molimo da poštujete rokove za predaju zahtjeva za kretanje po Kritičnoj zoni zaštitno ograničenog područja (u daljnjem tekstu KZZOP). U rokove ne ulaze subote i nedjelje te blagdani i neradni dani. Dokumentacija mora biti uredna, čitko ispunjena i potpuna. Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.