Vrijeme prijave

Šalter za registraciju putnika i prtljage na međunarodnim letovima otvoren je 120 minuta, a na domaćim letovima 90 minuta prije planiranog vremena polijetanja zrakoplova.
Molimo cijenjene putnike da se registriraju na vrijeme kako bi se izbjegla eventualna kašnjenja.

Kako bismo osigurali odgovarajuće usluge, potrebno je prilikom rezervacije putničke karte naglasiti kategoriju putnika, kao npr. dijete bez pratnje, osoba s posebnim potrebama, osoba kojoj je potrebna tuđa pomoć, osoba koja putuje s kućnim ljubimcem i dr.

Molimo putnike da pri rezervaciji putničke karte provjere ograničenja prijevoznika na količinu i težinu osobne i predane prtljage.
Automati za registraciju putnika (Self Check-in)

Postavljeni automati za registraciju putnika služe za prijavu putnika koji su kupili elektronsku kartu (e-ticket) te se registriraju za letove zrakoplovima Croatia Airlines-a, Lufthanse, Austrian Airlines-a i Air France-a.

Identifikacija se može obaviti pomoću imena i prezimena, broja elektroničke karte, putovnice, osobne kreditne kartice ili Frequent Flyer kartice.

Poželjno je da putnici sa sobom imaju samo osobnu prtljagu, u suprotnom nakon prijave na automatu za registraciju, prtljagu trebaju predati na Drop-off šalteru.

 

Registracija za let putem Interneta (Web Check-in)

Registracijom putem Interneta štedite svoje vrijeme.

Identifikacija se može obaviti pomoću imena i prezimena, broja elektroničke karte, Frequent Flyer kartice ili rezervacijskog koda.

Uvjeti i ograničenja registracije za let variraju i  ovise o pravilima pojedinih zrakoplovnih prijevoznika.

Putnici koji trebaju predati prtljagu, mogu to učiniti na Drop-off šalteru.

 
Copyright © 2017 Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb