Carina

CARINSKI PROPISI

 
CARINA ZRAČNA LUKA ZAGREB 
(PUTNIČKI PROMET) Telefon: 01 6511 833
(CARGO) Telefon: 01 6511 837 /  Fax: 01 4562 545
(URED PREDSTOJNIKA) 01 6511 670
e-mail: zagreb.airport@carina.hr , zagreb.airport-cargo@carina.hr 
 

Info: 0800 12 22.
 
Carinske i porezne olakšice za putnike

Prilikom ulaska u Europsku uniju (EU) preko zračne luke, a iz zemlje koja nije članica EU, roba iz vaše osobne prtljage, ako je nekomercijalne naravi oslobođena je plaćanja carine i PDV-a, te plaćanja trošarine unutar sljedećih okvira:
Proizvod Količina

Duhanski proizvodi (a)(c)
 • 200 cigareta
 • 100 cigarilosa
 • 50 cigara
 • 250 grama duhana za pušenje
* Svaka količina predstavlja 100 % od ukupnih olakšica na duhanske proizvode, bilo kakve kombinacije tih proizvoda ne smiju prijeći 100 %. Primjer: 100 cigareta + 50 cigarilosa = ukupna olakšica

Alkoholna pića (a)
 • Ukupno 1 litra alkohola ili alkoholnog pića jačine alkohola koja prelazi 22% vol, ili etilni alkohol sa 80 % vol i preko (b); ili
 • Ukupno 2 litre alkoholnog pića jačine alkohola do 22 % vol.(b)
 • Ukupno 4 litre vina,
 • 16 litara piva

Ostala roba (uključujući parfeme, kavu, čaj, elektroničke uređaje, itd.)(a)
 • Do vrijednosti od € 430 po putniku.
Vrijednost pojedinog artikla ne može se razdvojiti. Vrijednost osobne prtljage (npr. kofer) i medicinski proizvodi za osobne potrebe putnika ne ubrajaju se. Države članice mogu smanjiti gore navedena ograničenja na € 150 za putnike mlađe od 15 godina.
a) Olakšice na duhan i alkohol ne primjenjuju se na putnike koji su mlađi od 17 godina. b) Svaka od ovih količina predstavlja 100 % od ukupne olakšice na alkohol i alkoholna pića (vidi čl. 9 (2) Direktive  2007/74/EC), 
c) Cigarilosi su cigare s maksimalnom težinom od 3 grama po komadu.
 
Ograničenja od posebnog interesa za međunarodne putnike

1.   Proizvodi životinjskog porijekla   
Osim nekih iznimaka, propisi Zajednice ne dozvoljavaju putnicima uvoz mesa, mesnih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda.   

2.   Životinje ili biljke, ili dijelovi istih, pokriveni Vašingtonskom konvencijom 
Putnici moraju biti svjesni da su određene divlje životinje ili biljke ili njihovi dijelovi zaštićeni Vašingtonskom konvencijom (CITES). Uvoz ovih primjeraka strogo je ograničen prema propisima Zajednice koja provodi konvenciju CITES.     

3.   Kućni ljubimci 
Vlasnici kućnih ljubimaca moraju poštivati propise Zajednice o kretanju kućnih ljubimaca.  

Za više informacija kliknite „poveznicu 1“ ili „poveznicu 2“ 

4.   Zabrane i ograničenja u sljedećim područjima pokrivena su državnim propisima 
 • Droge
 • Lijekovi
 • Oružja 
 • Eksplozivni materijali
 • Pornografski materijali
 • Ako trebate više informacija obratite se nadležnim tijelima.  

5.   Putovanje sa € 10 000 ili više, u gotovini. 
Od 15.06. 2007. putnici koji ulaze u ili odlaze iz EU i nose u gotovini € 10 000 ili više (ili ekvivalent u drugim valutama ili imovinu koja se lako unovčava, kao što su čekovi na treću osobu) moraju imati carinsku deklaraciju. To je novi propis EU koji je na snazi s ciljem da se spriječi pranje novca, kao i financiranje terorizma. Carinske službe su prema Propisima ovlaštene da pregledavaju pojedince, njihovu prtljagu i sredstva prijevoza te da zadrže gotovinu koja nije prijavljena. Putnici moraju biti svjesni da sve Države članice primjenjuju kazne u slučaju nepoštivanja obaveze prijavljivanja kako je definirano u Propisima. Neke Države članice mogu primjenjivati  i dodatne mjere u skladu sa  svojim državnim zakonodavstvom (npr. kontrole novca u gotovini unutar zajednice).
 
              POSTER1                                  POSTER2

Za povećanje postera kliknite na riječ POSTER1 ILI POSTER2
 

Kontrole prtljage u Europskoj uniji

Objašnjenje ulaznih tokova   

U želji da Vam ulazak u Republiku Hrvatsku i EU učinimo bržim i lakšim, na zračnoj luci Zagreb su izvedene tri trake za carinsku kontrolu putničkog prometa.   

Plavi prolaz (EU letovi) za putnike koji dolaze letovima iz EU, a na prtljazi imaju istaknutu privjesnicu sa zelenim oznakama.( nema carinske kontrole )   

Zeleni prolaz (bez prijave) za putnike koji u nose robu za koju ne postoji obveza prijavljivanja ili naplate uvoznih davanja jer sadrži stvari i predmete koji svojom namjenom, količinom ili vrijednošću nisu iznad dopuštenih  

Crveni prolaz (za prijaviti) za putnike koji unose robu za koju se mora provesti neko od 
carinskih kontrolnih postupaka, odnosno postoji obveza naplate uvoznih davanja je sadrži stvari i predmete koji svojom namjenom, količinom ili vrijednošću iznad dopuštenih.  

Kako se kontrole provode u praksi?  To ovisi o vašoj situaciji:   

1.   Da li letite unutar EU ? (Npr.: London - Zagreb) 
Vaša prtljaga ne podliježe carinskoj kontroli po dolasku u Zagreb. Napuštate aerodrom na izlazu rezerviranom za putnike unutar EU. Vaša registrirana prtljaga dobit će oznaku sa zelenim rubovima u Londonu, što je identificira kao prtljagu koja na dolasku ne mora na carinsku kontrolu.     

2.   Da li letite izvan EU? (Npr.: Moskva - Zagreb) 
I vaša registrirana i ručna prtljaga moraju proći kroz carinu u Zagrebu. Vaša prtljaga dobila je standardnu oznaku u Moskvi (bez zelenih rubova), što znači da mora proći pregled.     

3.   Ako dolazite sa aerodroma koji se nalazi izvan EU, zrakoplovom koji će vas nakon zaustavljanja na aerodromu u EU odvesti na konačno odredište na drugom aerodromu u  EU (npr.: Toronto - London - Zagreb u istom zrakoplovu – tranzitni let). 
Nalazite se u identičnoj situaciji opisanoj pod točkom 2, vaša registrirana prtljaga i vaša ručna prtljaga podložna je pregledu u Zagrebu.   

4.   Na aerodromu u EU, ako se ukrcavate na zrakoplov koji dolazi s aerodroma izvan EU i kojemu je konačno odredište drugi aerodrom u EU? (Npr.: Mexico-Madrid-Zagreb; ukrcavate se u Madridu u zrakoplov koji leti za Zagreb – transferni let).   
Vaš let je međunarodnog karaktera. Zbog toga se vaša prtljaga mora pregledati u Zagrebu. Međutim, općenito govoreći, registrirana prtljaga s oznakom sa zelenim rubovima neće se pregledavati.     

5.   Da li letite između aerodroma izvan EU i onog u EU, uz promjenu zrakoplova na drugom aerodromu u EU? (Npr.: Tokio - Kopenhagen - Zagreb uz promjenu zrakoplova u Kopenhagenu)   
Iskrcat ćete se sa prvog zrakoplova u Kopenhagenu gdje vam se ručna prtljaga mora carinski pregledati. U međuvremenu vaša registrirana prtljaga kojoj je data standardna oznaka (bez zelenih rubova) u Tokiu, prenijet će se iz prtljažnika prvog zrakoplova u drugi). Po dolasku u Zagreb  vaša ručna prtljaga teoretski ne mora na carinski pregled, dok je za registriranu prtljagu to moguće.     

6.   Da li letite između dva aerodroma u EU sa zaustavljanjem na aerodromu izvan EU? (Npr.: Rim – Cirih – Zagreb , sa ili bez mijenjanja zrakoplova)   
Vašoj registriranoj prtljazi dat će se oznaka sa zelenim rubom u Rimu, i ne mora se pregledavati u Zagrebu. Međutim, vaša ručna prtljaga podliježe pregledu iz istih razloga koji su navedeni pod točkom 4.
 
Načini označavanja

 
Na većim zračnim lukama nije uvijek moguće razdvojiti tokove putnika prema odredištu njihova putovanja, bilo da su započeli putovanje na aerodromu u EU ili izvan EU. Stoga se može dogoditi da se putnici obiju kategorija pomiješaju u zajedničkim aerodromskim javnim područjima. Međutim, prtljaga koja dolazi s aerodroma izvan EU može podlijegati pregledu, dok prtljaga koja je registrirana u EU ne mora (bilješka 2). Slijedi, da bi se omogućila brza i učinkovita identifikacija prtljage spram zračnih luka na kojima je predana odnosno registrirana i da bi se stoga optimizirala kontrola prtljage koja potječe iz trećih zemalja dok se ostala prtljaga slobodno kreće, ova zadnja dobiva oznaku sa zelenim rubovima čiji je model drugačiji od onih koji se koriste izvan EU.

1.   Oznaka sa zelenim rubovima. Ovaj model oznake koristi se za identifikaciju prtljage koja je  registrirana na aerodromu u EU.  
1.   "Uobičajena" oznaka. Ovo se odnosi na oznake koje se općenito stavljaju na prtljagu registriranu na aerodromu koji se ne nalazi na teritoriju EU. Oni se ne zamaraju razlikovnim zelenim rubovima na oznakama koje su stavljene u EU.
 
Copyright © 2017 Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb