HR EN

Ukrcaj putnika

Cijene Premium parkinga

  Uvjeti korištenja
 
Vrijeme zadržavanja Cijene u HRK
do 10 minuta (1) Gratis
do 29 minuta (1) 27 HRK
do 59 minuta 54 HRK
do 2 sata 63 HRK
do 3 sata 95 HRK
od 3 do 6 sati 105 HRK
od 6 do 12 sati 149 HRK
od 12 do 24 sata 203 HRK
do 48 sati 284 HRK
od 3. do 5. dana svaki dodatni dan* 97 HRK
od 6. dana svaki dodatni dan* 92 HRK

Izgubljena karta, 800 HRK


* U cijene je uključen PDV.

Napomena:
  • Korisnik može napustiti parkiralište bez verifikacije parking kartice na automatu unutar vremena korištenja 10 min besplatnog parkinga
  • Nakon prekoračenja 10 min besplatnog parkinga, korištenje parkinga biti će obračunato prema cjeniku od točnog vremena ulaza na parkiralište, uključujući 10 min
  • Naplata parkiranja obavljati će se po cijeni važećoj na dan izlaska.
  • Dnevne karte nisu u opticaju.
  • Navedene cijene su redovne cijene, iste ne uključuju promotivne cijene.
  • Nakon uplate imate 15 minuta za napuštanje parkirališta
  • Putnički terminal je dostupan osobama s posebnim potrebama. Kako bismo Vam bili u mogućnosti pružiti traženu uslugu potrebno je da prilikom rezervacije putničke karte naglasite, odnosno zatražite PRM uslugu koja Vam je potrebna u Zračnoj luci Franjo Tuđman. Potrebnu pomoć najaviti minimalno 48 sati prije dolaska u zračnu luku.
  • Vozila duža od 6 metara, s prikolicom ili više od 9 sjedala, uključivo i sjedalo vozača, nemaju pravo pristupa ovom parkiralištu. U tom slučaju molimo koristiti usluge B2B parkirališta za turističke autobuse i shuttle prijevoz (Coach parking).
  • Dan u smislu ovog Cjenika predstavlja 24 sata od ulaska u parkiralište i iskazanog vremena na parkirališnoj karti, a svaki sljedeći dan je period od 24 sata koji započinje istekom prethodnih 24 sata.
  • Naknada parkiranja u slučaju gubitka karte o ulasku na parkiralište: 800,00 kn bespovratno.
 

R1

R-1 račun je moguće dobiti odmah, ako plaćate na blagajni za parking u putničkoj zgradi uz predočenje karte s ulaska na parking.
Naknadno izdavanje R1 računa nije moguće.

Dodatne informacije:
Email: commercial@mzlz-zagreb-airport.hr