HR EN

Ukrcaj putnika & Premium parking

Cijene Premium parkinga

    Uvjeti korištenja
 
Vrijeme zadržavanja Cijene u HRK
do 10 minuta (1) Gratis
do 29 minuta (1) 27 HRK
do 59 minuta 54 HRK
do 2 sata 63 HRK
do 3 sata 95 HRK
od 3 do 6 sati 105 HRK
od 6 do 12 sati 149 HRK
od 12 do 24 sata 203 HRK
do 48 sati 284 HRK
od 3. do 5. dana svaki sljedeći dan 97 HRK
od 6. dana svaki sljedeći dan 92 HRK

* U cijene je uključen PDV.

Napomena:
  • Korisnik može napustiti parkiralište bez verifikacije parking kartice na automatu unutar vremena korištenja 10 min besplatnog parkinga
  • Nakon prekoračenja 10 min besplatnog parkinga, korištenje parkinga biti će obračunato prema cjeniku od točnog vremena ulaza na parkiralište, uključujući 10 min
  • Naplata parkiranja obavljati će se po cijeni važećoj na dan izlaska.
  • Cijena se ne obračunava po danu već po broju provedenih sati na jednom od parkirališta.
  • Navedene cijene su redovne cijene, iste ne uključuju promotivne cijene.
  • Nakon uplate imate 15 minuta za napuštanje parkirališta
  • Putnički terminal je dostupan osobama s posebnim potrebama. Kako bismo Vam bili u mogućnosti pružiti traženu uslugu potrebno je da prilikom rezervacije putničke karte naglasite, odnosno zatražite PRM uslugu koja Vam je potrebna u Zračnoj luci Franjo Tuđman. Potrebnu pomoć najaviti minimalno 48 sati prije dolaska u zračnu luku.
  • Vozila duža od 6 metara, s prikolicom ili više od 9 sjedala, uključivo i sjedalo vozača, nemaju pravo pristupa ovom parkiralištu. U tom slučaju molimo koristiti usluge B2B parkirališta za turističke autobuse i shuttle prijevoz (Coach parking).
  • Naknada parkiranja u slučaju gubitka karte o ulasku na parkiralište: 800,00 kn bespovratno.
 

R1

R-1 račun je moguće dobiti odmah, ako plaćate na blagajni za parking u putničkoj zgradi uz predočenje karte s ulaska na parking.
Naknadno izdavanje R1 računa nije moguće.

Dodatne informacije:
Email: commercial@mzlz-zagreb-airport.hr