Opći uvjeti

Kontakt:
Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.
Rudolfa Fizira 1, HR-10150 Zagreb 

Tel:    +385 1 4562 354 
Fax:   +385 1 4562 388 
Mob: +385 98 293 129  

E-mail:  premium.club@mzlz-zagreb-airport.hr 
Web:     
http://www.zagreb-airport.hr   

Opći uvjeti

1. Opće odredbe 


Zračna luka Franjo Tuđman – u daljnjem tekstu MZLZ– nudi Premium usluge u skladu s odgovarajućim opisom usluga i naknadama putnicima na dolasku, odlasku ili čekanju nastavka leta. Osim toga, premium usluga pokriva i korištenje premium čekaonice. Pružene usluge podliježu ovim Odredbama i uvjetima. Nikakve odredbe i uvjeti koje određuje korisnik usluge nisu primjenjive.  

1.1.   Opis Premium usluga 

U odlasku na let osiguravamo: 
 • 15 minuta besplatnog parkiranja u sklopu Premium Club parkirališta
 • osobnu asistenciju prilikom registracije na let
 • izdvojenu carinsku i kontrolu putovnica
 • boravak u ugodnom salonu uz mogućnost okrijepe biranim jelima i pićima
 • prijevoz limuzinom do zrakoplova   

  U dolasku osiguravamo:
 • doček limuzinom ispred zrakoplova
 • preuzimanje prtljage
 • izdvojenu carinsku i kontrolu putovnica
 • 1 sat besplatnog parkiranja na izdvojenom parkiralištu   

  Čekanje nastavka leta (putnik u transferu)

Usluga uključuje gore navedene usluge dolaska i odlaska.  

1.2.    Usluge za putnike s ograničenom pokretljivošću pruža PRM servis (za više informacija posjetite službenu stranicu zračne luke www.zagreb-airport.hr ). Ove Odredbe i uvjeti ne primjenjuju se na servis PRM. 

1.3.    Premium usluge ne mogu se koristiti u svrhu izuzeća od obveznih službenih procedura u procesu putničkog prihvata i otpreme, kao što su zaštitni pregled putnika, kontrola putovnica ili carina.  

1.4.    MZLZ prikuplja, pohranjuje i obrađuje podatke koji se odnose na osobu, bankovni račun i sl. u svrhu rezervacije usluge, daljnje obrade i fakturiranja.
Korisnik usluge dužan je redovito provjeravati točnost podataka koji su navedeni na računima i drugdje, te obavijestiti MZLZ o svakoj nepodudarnosti ili izmjeni prije rezervacije i kupnje Premium usluge.   

 
2. Narudžbe i izmjene 

2.1.
    Za rezervaciju i kupnju Premium usluge potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za Premium uslugom, i poslati elektroničkom poštom ili faksom (faks ili skenirana slika) na gore navedene kontakte. Zahtjev za Premium uslugom možete slati i internetom. Obrasci za ispis i narudžbu internetom dostupni su na stranici www.zagreb-airport.hr   

2.2.    Premium uslugu potrebno je zatražiti od 25 dana do najmanje 24 sata unaprijed (prije vremena kada usluga mora započeti na temelju vremena odlaska ili dolaska putnika ). U slučaju da se Premium usluga zatraži u roku kraćem od 24 sata prije odlaska ili dolaska, Međunarodna zračna luka Zagreb će naplatiti dodatnu naknadu za last minute, koja je navedena u cjeniku usluga.
 
Ugovaranje Premium usluge unutar 24h + 10% cijene usluge     

2.3.    Premium uslugu može naručiti pravna ili fizička osoba, a korisnici usluge mogu biti isključivo fizičke osobe koje su imenom i prezimenom navedene u Zahtjevu za uslugom. Zahtjev postaje obvezujuća narudžba za MZLZ tek nakon što korisnik potvrdi da je zaprimio potvrdu koju mu je poslala MZLZ. Čak i kad je MZLZ zaprimila zahtjev unutar rokova navedenih u članku 2.2, usluga još uvijek podliježe dostupnosti korisnika i stoga se ne može garantirati kao dati standard. Ako MZLZ ne potvrdi zahtjev korisnika unutar 12 sati od zaprimanja zahtjeva, zahtjev za MZLZ više nije obvezujući. U tom slučaju MZLZ ne priznaje nikakva prava ili zahtjeve od strane korisnika, uključujući i zahtjev za ispunjenjem usluge.
Korisnik Premium usluge dužan je u obavijestiti MZLZ o eventualnim izmjenama zatražene usluge (promjene vremena dolaska i odlaska, broj osoba) najkasnije 24 sata prije početka pružanja Premium usluge.  

3.    Otkazivanje / neprihvaćanje usluga 

3.1.    U slučaju otkazivanja ili nekorištenja Premium usluge za koju je MZLZ izdala obvezujuću potvrdu, MZLZ će zaračunati naknadu sukladno cjeniku, a korisnik ju je dužan platiti.
  "No show" <12h 12-24h >24h
Otkazivanje usluge   100%  naknade    100%  naknade    50%  naknade    bez  naknade 

U slučaju otkazivanja ili nekorištenja usluge greškom MZLZ, sva plaćanja izvršena unaprijed vratiti će se naručitelju Premium usluge, a sva sredstva rezervirana po kreditnim karticama biti će otkazana. 

4.    Mjesto i vrijeme sastanka – ne pojavljivanje

4.1.  Osoblje MZLZ s jasno vidljivim identfikacijskim oznakama dočekati će korisnika(e) Premium usluge na definiranom mjestu sastanka. Korisnik Premium usluge dužan je identificirati se osoblju MZLZ.  

4.2.  U slučaju nepojavljivanja korisnika Premium usluge na dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme, MZLZ će naplatiti naknadu prema Cjeniku (100% naknade). 

5.    Uvjeti plaćanja 

5.1.  Cijene Premium usluga izvadak su iz “Cjenika temeljnih usluga u zračnom prometu”, u kojem su cijene usluga navedene bez PDV-a. PDV se obračunava u skladu sa važećim Zakonom o PDV-u i Pravilnikom o PDV-u. Ova usluga prodaje se putem Interneta (web-shop), gdje su cijene navedene s uključenim PDV-om. Kod virmanskih uplata plaćanje se u cijelosti vrši unaprijed, a najkasnije 72 sata prije korištenja Premium usluge. Kod plaćanja kreditnim karticama MZLZ će napraviti autorizaciju i pred-rezervaciju sredstava po kreditnoj kartici.  

6.    Ograničenje odgovornosti 

6.1.  U slučajevima kada se, ali ne zbog greške Zračne luke Franjo Tuđman, usluge izvrše s kašnjenjem ili se ne mogu izvršiti, ili u kojima se ne zadovolje ključne ugovorne obveze, ili kada MZLZ ili strana koja djeluje u njeno ime možda snosi krivnju niskog stupnja, ali je djelovala niti namjerno niti u velikoj mjeri nemarno, MZLZ ne snosi odgovornost. Ovo ograničenje odgovornosti odnosi se i na radnike MZLZ kojih se to tiče. 

6.2.  MZLZ ne odgovara za štetu koja nastane zbog više sile, ili drugih uzroka za koje ju se ne može kriviti, kao i na one na koje nije mogla utjecati ili ih spriječiti, kao što su intervencije javnih službi ili netočne informacije iz podataka na narudžbi (vrijeme dolaska ili odlaska, vezani letovi, odredišta letova, itd.).  

6.3.  Korisnici su dužni paziti na ograničenja od odgovornosti za štetu u područjima unutar opsega Varšavske ili Montrealske konvencije, te hrvatskog Zakona o zračnom prometu.  

7.   Mjesto izvedbe, mjesto sudske nadležnosti, djelomična neučinkovitost  

7.1.  Ovaj ugovor isključivo podliježe hrvatskom materijalnom I procesnom obveznom pravu, isključujući odredbe međunarodnog privatnog prava. Pravna obvezujuća verzija ovih Odredbi i uvjeta je hrvatska verzija, dok je engleska verzija samo prijevod. 

7.2.  Mjesto ispunjenja obveza obiju ugovornih strana u odnosu na narudžbu je isključivo mjesto sjedišta Zračne luke Franjo Tuđman. Mjesto sudske nadležnosti bilo kojeg spora koji nastane iz ugovornog odnosa određeno je isključivo na temelju ovog mjesta ispunjenja.
 
Copyright © 2017 Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb