HR EN

Cjenik aerodromskih usluga

Trebate cjenik?
Na temelju Članka 42. Zakona o zračnom prometu (NN 69/09), Zračna luka Franjo Tuđman donosi Cjenik temeljnih usluga u zračnom prometu.
 

Referentni dokumenti na kojima se bazira Cjenik Zračne luke Franjo Tuđman

Hrvatska regulativa:
 • Zakon o zračnom prometu  (NN 69/09 i 84/11)
 • Pravilnik o aerodromskim naknadama  (NN 38/13)
 • Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga  (NN 38/13)
 
Međunarodna regulativa i preporučena praksa:
 • Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on access to the ground handling market at Community airports. (Official Journal L 272, 25/10/1996 p. 0036 – 0045)
 • S.I. No. 505/1998 - Regulations Entitled European Communities  (Access To The Ground handling Market At Community Airports) Regulations, 1998
 • IATA Airport Development Reference Manual, 9th Edition, January 2004
 • Regulation (EC) No 1107/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air
 • ICAO Airport Economics Manual, ICAO Doc 9562 / 3rd Edition, 2013
 • Directive 2009/12/EC of the European Parliament and of the Council on Airport Charges of 11. 03. 2009.
 • ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services, ICAO Doc 9082 / 9th Edition, 2012
 • ACI – Policies and Recommended Practices Handbook 2009; 7th Edition; 2009

Službeni cjenik aerodromskih usluga u zračnom prometu Zračne luke Franjo Tuđman odobrila je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

Službeni cjenik aerodromskih usluga u zračnom prometu vrijedi do opoziva odnosno promjene

Zračna luka Franjo Tuđman zadržava pravo da početkom godine obavi korekciju cijena za polovicu vrijednosti indeksa EU LIBOR-a.

Izmjene i nadopune Cjenika aerodromskih usluga Zračne luke Franjo Tuđman, odobren od strane HACZ dana 02.03.2015. Službeni datum primjene ovog novog cjenika je 60-tog dana, računajući danas (04. ožujka, 2015.) dakle, 03. svibnja, 2015.

Manipulativni troškovi u visini 10% naplaćivat će se za utrošeni materijal i sredstva.

Za sve ostale usluge na poseban zahtjev molimo kontaktirati na: 
e-mail: Operations@mzlz-zagreb-airport.hr
 

Vezani dokumeti

  ICT Catalog & Price List

  Službeni cjenik aerodromskih usluga

  Rješenje: Cjenik AU 1 2015

For any queries regarding the ground handling services, please contact MZLZ Ground Handling Service Ltd. Commercial department via GH-Contracts@mzlz-zagreb-airport.hr