Ostale usluge

Zračna luka Franjo Tuđman u prihvatu i otpremi zrakoplova, putnika i tereta dnevno
surađuje sa različitim državnim institucijama i pravnim subjektima koji pružaju svoje usluge.
 
OPSKRBLJIVAČ GORIVA

INA Avio Servis

Tel: 01 6265 861
FAX: 01 6265 068
VRSTE GORIVA: 100LL, Jet A-1.
RADNO VRIJEME: H24.
NAČIN PLAĆANJA: Cash, Amex, Air BP, UVAir, AVcard, Air Routing, Mastercard
 
POPRAVAK ZRAKOPLOVA

CROATIA AIRLINES SEKTORI TEHNIČKI POSLOVI
 
Dozvole:
JAR145 za A319, A320, A321 Hrvatska i Njemačka
JAR145 za ATR42 Hrvatska 
Tel: 01 6164 490 
Dežurni pogonski inženjer (24 sata):
Mob: 098 417 818

CARINA

PUTNIČKI PROMET 
Tel: 01 4562 445
Faks: 01 4562 055
 
ROBNA SKLADIŠTA

Tel: 01 4562 145
Faks: 01 4562 545
E-mail: zeljko.kralj@carina.hr
www: www.carina.hr
RADNO VRIJEME: H2
 
KONTROLA PUTOVNICA

Tel. 01 6265 755 
Fax: 01 4570 222 
www.pu-zg.mup.hr 
www.mup.hr
 
SANITARNA I VETERINARSKA INSPEKCIJA

Veterinar 
Tel: 01 4562 323 

Sanitarni inspektor 
Tel: 01 4562 192
01 4562 193 

Fitopatolog 
Tel: 01 6265 853 

Fitopatolog-Centrala 
Tel: 01 4647 688
 
SLUŽBA METEOROLOŠKOG BDIJENJA

Tel: 01 62 59 240
Faks: 01 62 59 236
 
PRIJAVNI URED OPERATIVNIH USLUGA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA (ARO)

H24
Tel: 01 6259 244
Fax: 01 6265 561
AFTN: LDZAZTZX
 
ODOBRAVANJE LETOVA

Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
Ured za odobravanje letova

Telefon +385 1 2369 350, Fax +385 1 2369 351
Email flight-authorization@ccaa.hr
Web: http://www.ccaa.hr/hrvatski/odobravanje-letova_23/
 
Copyright © 2017 Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb