Kontakt

ADRESA

Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.
Ulica Rudolfa Fizira 1
10410 Velika Gorica
Hrvatska
OIB: 79446233150

CENTRALA MEĐUNARODNE ZRAČNE LUKE ZAGREB

Tel: 01 4562 222

INFORMACIJE MEĐUNARODNE  ZRAČNE LUKE ZAGREB

Broj govornog automata je 060 320 320 za pozive iz nacionalnih mreža
Cijena 1,74 kn/min za pozive iz fiksne; 2,96 kn/min za pozive iz mobilnih mreža
Operator: HT d.d. Savska c. 32, Zagreb tel 0800 1234
Za pozive iz inozemstva koristi se broj +385 (0)1 4562 170
 
URED UPRAVE
Tel: + 385 1 456 2809
Fax: + 385 1 456 2121
e-mail: headoffice@mzlz-zagreb-airport.hr

VIP USLUGE

Tel: 01 4562 113, 01 4562 830
Fax: 01 4562 033, 01 4562 588
SITA: ZAGAPXH
AFTN: LDZAYDYX

PRIHVAT I OTPREMA - KOORDINACIJA PROMETA

Pon-Pet 08:00-16:00
Tel: 01 4562 343
Fax: 01 4562 682
SITA: ZAGOOXH ZAGAPXH

Vikendom i van uredovnog vremena (dežurstvo 24 sata):
Tel: 01 4562 200, 01 4562 499
Fax: 01 4562 682
SITA: ZAGAPXH

TERMINAL GENERALNE AVIJACIJE

Pon-Ned 08:00-20:00
Tel: + 385 1 4562 354
Fax: + 385 1 4562 388
Email: generalaviation@mzlz-zagreb-airport.hr

Van uredovnog vremena (dežurstvo 24 sata):
Tel:+ 385 1 4562 200, + 385 1 4562 009
Fax + 385 1 4562 682
SITA: ZAGAPXH
Email: operations@mzlz-zagreb-airport.hr

KVALITETA

Rukovoditelj službe kvalitete
Gabrijela Špoljar
e-mail: gspoljar@mzlz-zagreb-airport.hr

RUKOVODITELJ PRIHVATA I OTPREME ROBE I POŠTE

Pon-Pet 08:00-16:00
Tel: 01 4562 650
Fax: 01 6265 412
SITA: ZAGFFXH
E-mail: okis@mzlz-zagreb-airport.hr

 
URED ZA IZGUBLJENO I NAĐENO

Tel: + 385 1 456 2229
Fax: + 385 1 456 2139
e-mail: zagll@mzlz-zagreb-airport.hr
 

IATA CARGO AGENT

Pon-Ned 07:00-20:00
Tel: 01 4562 216
Fax: 01 6265 216
SITA: ZAGFFXH
E-mail: skisin@mzlz-zagreb-airport.hr

MZLZ - UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Tel: 01 4562 826
Fax: 01 6265 607
E-mail: ibolanca@mzlz-zagreb-airport.hr

Restoran "Faust Vrančić"
Tel: 01 4562 341
Fax: 01 6551 607

SDA CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 10
10 010 Zagreb
Tel: 01 6459 301
Fax: 01 6459 300

ŠKOLSKI CENTAR

Tel: 01 4562 593, 01 4562 594
Fax: 01 4562 592
e-mail: mmesic@mzlz-zagreb-airport.hr

MARKETING

Tel: 01 4562 330
Fax: 01 4562 621
e-mail: tpilipovic@mzlz-zagreb-airport.hr

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Tel. 01 4562 611
Fax: 01 4562 265
e-mail: lcapkovic@mzlz-zagreb-airport.hr ; pr@mzlz-zagreb-airport.hr
 

 
Copyright © 2017 Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb