Carinsko zastupanje

Slobodni ste odrediti opunomoćenika za zastupanje u carinsko-upravnom postupku kojeg će ovlastiti za poduzimanje svih ili nekih radnja u postupku kojeg vodi Carinska uprava.

S obzirom na složenost postupka carinjenja općenito, osobito popunjavanja carinske deklaracije i podnošenja pripadajućih isprava, nužnost poznavanja brojnih propisa što ih se primjenjuje u carinskim postupcima te odgovornosti koja proizlazi iz podnošenja carinske deklaracije, nužno je pravo podnošenja carinske deklaracije dati samo osobama koje udovoljavaju određenim uvjetima sukladno Zakonu o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku.

Uvozno - izvozno carinjenje pošiljki unutar 24 sata po prispjeću  po redovnim cijenama na C.I. u Zagrebu

Prijava na newsletter

Travelling kreativa

Zagreb

Atena Barcelona
Norwegian
KLM
BA
Air Serbia